Contact

Hallenstraat 5 Postbus 4 5531 AB Bladel Tel: 0497-38 19 89 Fax: 0497-38 63 87 KvK-nummer: 17199868 0000 E-mail: Ron van Gompel: ron@metaalvermeulen.nl

 

Informatie aanvragen: info@metaalvermeulen.nl Kaart Grotere kaart weergeven

PRIVCACYBELEID VAN METAALINDUSTRIE VERMEULEN B.V.

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Metaalindustrie Vermeulen B.V. verwerkt van zijn klanten.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Metaalindustrie Vermeulen B.V. Hallenstraat 5, 5531AB Bladel  KvK nummer 17199868.
Directeur/Eigenaar Ron van Gompel is te bereiken via mail ron@metaalvermeulen.nl of telefonisch via 0497-381989.

Welke gegevens verwerkt Metaalindustrie Vermeulen B.V.:
voor- en achternaam
adresgegevens eventueel postadres
telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
           
Metaalindustrie Vermeulen B.V. verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de  volgende doeleinden:
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het project of de werkzaamheden van Metaalindustrie Vermeulen B.V., voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Metaalindustrie Vermeulen B.V.;
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de afgenomen diensten af te wikkelen.
Metaalindustrie Vermeulen B.V. gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over de vorderingen en eventuele vragen en opmerkingen te sturen.

Metaalindustrie Vermeulen B.V. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Metaalindustrie Vermeulen B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Via het mailadres van Metaalindustrie Vermeulen B.V.  kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Metaalindustrie Vermeulen B.V.  zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Metaalindustrie Vermeulen B.V. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid, kunnen worden gericht via het mailadres van Metaalindustrie Vermeulen B.V.